Fon işletim gideri kesinti oranları, fonların günlük net varlık değerleri ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır.

09.11.2012 tarihinde 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik" Madde 22 gereği, 01.01.2013 tarihinden itibaren Fon İşletim Gideri Kesintisi azami oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Emeklilik şirketleri ve sektör için hesaplanan ortalama fon işletim gideri kesinti oranlarına "Emeklilik Yatırım Fonları" ve "Devlet Katkısı Fonları" dahildir.

25.05.2015 tarihinde 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te" Madde 6 gereği, 01.01.2016 tarihinden itibaren Kıymetli Madenler Fonları Fon İşletim Gideri Kesintisi azami oranları günlük yüzbinde 5,25'den günlük yüzbinde 3'e düşürülmüştür.